• مجید غمخوار   ghamkhar_majid@

    1398/01/24 ساعت 23:16

    این میثاقی چقدر از ادبیات کوچه بازاری استفاده می‌کنه؟؟ جای منشا بودم می‌گفتم اینقدر داداش،داداش نکن #میثاقی