• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/24 ساعت 15:24

    در دوران جدید شهرداری توانایی #زنان دیده می‌شود. صبح امروز با حکم پوریا سوری، نرگس رجایی به عنوان سرپرست معاونت تبلیغات و انتشاروت مرکز ارتباطات شهرداری تهران انتخاب شد.