• آیت الله جوادی آملی   javadi_amoli@

    1398/01/24 ساعت 10:01

    الان بخش اعظم بودجه جهان صرف امور نظامی و تولید اسلحه می‌شود و کارخانه‌های اسلحه سازی سه شیفت در حال کار کردن هستند.محصول جنگ جهانی اول و دوم بیش از هفتاد میلیون کشته است.الان هم که عصر جنگ‌های نیابتی است.انسانی که در مرحله حیات حیوانی مانده باشد،دستاوردی به‌جز کشتار و قتل ندارد!