• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/24 ساعت 15:51

    درحالیکه قرار بود نظرسنجی برنامه اخیر #فوتبال۱۲۰ توسط طرفداران #فردوسی_پور با تبلیغات پرحجم در شبکه‌ها و دعوت سلبریتی‌ها به ثبت یک رکورد تاریخی برای حمایت از مجری #نود تبدیل شود، اما نتیجه نظرسنجی تفاوت معنی‌داری با هفته‌های قبل نداشت