• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/24 ساعت 23:33

    وقتی افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد برای سال ۹۸ تصویب شد پیش بینی می‌شد در روزهای آغازین سال شاهد تعدیل نیرو‌ها در سازمانهای مختلف از جمله مطبوعات باشیم.خبرهای مربوط به تعدیل نیرو در شهرستانهایی که نرخ بیکاری بالایی دارند بسیار ناگوار است