• علی اکبر رائفی پور   A_Raefipour@

    1398/01/24 ساعت 22:06

    امثال فیلم Flags of our fathers ماحصل سالها پروپاگاندای رسانه‌ای امریکاییها و نمادسازی وقیحانه از تجاوز کاری هایشان در ژاپن است. تصویر برافراشتن #پرچم در #سیل_پلدختر تمام ویژگی‌های لازم برای تبدیل شدن به یک نمادملی را دارد شما چه عنوانی برای این تصویر افتخار آمیز پیشنهاد میکنید ?