• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1398/01/24 ساعت 16:43

    بخشی از یادداشت دکتر منصوری در #همشهری برای ثبت اولین تصویر از یک #سیاهچاله : «در سال‌های گذشته جامعه علمی ما و گروهی از سیاستمداران ما با شمردن مقالات بدون ‌توجه به کاربردی بودن‌شان یکدیگر را گول می‌زنند و پیشرفت علم به‌صورت کاذب را تشویق می‌کنند.» https://bit.ly/۲Zd۹۷kX