• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/24 ساعت 00:03

    در توییت هفته گذشته‌ام خبر از پرونده سازی مدیران نوظهور صدا و سیما برای عادل فردوسی پور داده بودم ،حال خبرگزاری میزان از شکایت علیه فردوسی پور در هیات رسیدگی به تخلفات صدا و سیما خبر داده.برای عادل نقشه‌ها کشیدند.رای مردم برای این جماعت گران تمام شده است.یاد انتخابات ۸۸ افتادم