• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/01/24 ساعت 10:05

    مدیر پروژه #ماهواره دانشگاه امیرکبیر: ساخت ماهواره جدید دانشگاه امیرکبیر هفته آینده آغاز می‌شود. ماهواره پیام ۲ دانشگاه امیرکبیر با نسخه قبلی در حوزه فنی متفاوت است به طوری که «درجه قدرت تفکیک» و ابعاد آن تغییر کرده و درواقع کیفیت آن افزایش یافته است.