• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/24 ساعت 22:35

    توقف اکران رحمان ۱۴۰۰ بعد از گذشت یکماه ار اکران توسط وزارت ارشاد به دلیل عدم حذف برخی صحنه‌ها خیلی خنده دار است.مطمئنا با هماهنگی خود عوامل فیلم برای فروش در نسخه سینمای خانگی انجام شد.