• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/24 ساعت 09:16

    با وجود گذشت ده سال از انتخابات۸۸، انتشار این مطلب به خودی خود خبر مهمی است.چهره عجیبی هم از #علی‌ربیعی و هم از سیاست در ایران ترسیم می‌کند. جز آقای دکتر #عبدالرضاداوری تاکنون کسی چنین ادعایی نکرده و مشخص نیست نمایندگانی که وی از آنها گفته چه کسانی‌اند و چرا تاکنون‌سکوت کرده‌اند.