• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1398/01/24 ساعت 13:27

    برخی در مقابل نظم ظاهری غرب احساس حقارت می‌کنند؛ همین که نظم را در مظاهر اجتماعی مشاهده می‌کنند حقارت آنها را فرا می‌گیرد؛ اگر جامعه‌ای این‌چنین احساس حقارت کند، در قدم بعد از آن، احساس فریفتگی کرده و هم­چنین دچار انحلال می‌شود و این انحلال هم به دست خود این ملت اتفاق می‌افتد!