• محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

    1398/01/23 ساعت 23:20

    در کنار تلخی آسیب هایی که به هموطنان در جریان #سیل اخیر بوجود آمد، شیرینی همدلی و همکاری اقشار مختلف از نقاط مختلف عالم اسلام دل انسان را روشن می‌کند. خدایا #فرج آقایمان را برسان