• حسین عبیری گلپایگانی   poya_2881@

    1398/01/23 ساعت 00:38

    ۲۳ فروردین ۱۳۸۱در گذشت یکی از رجال علم و سیاست ایران شادروان دکتر یدالله سحابی ریاست سنی اولین دوره مجلس شورای اسلامی اولین دکترای علوم و اولین استادان ایرانی علم زمین‌شناسی در دانشگاه‌های ایران و چهره ماندگار علم زمین‌شناسی روحش شاد