• محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

    1398/01/23 ساعت 09:35

    بیقراری #امت_اسلامی دردفاع مقدس و دفاع ازمظلومان #یمنی و بحرین وامروز دفاع تمام قد از آسیب دیدگان بهترین دلیل پیروی این امت از مکتب حسینی و عباسی است، اگرمسلمان بیقرار باشیم مسلمان واقعی هستیم باادب،وفادار،فداکار،مجاهد شهادت طلب،این‌هاهمه ویژگی‌ یاران مکتب حسینی است.