• حسین عبیری گلپایگانی   poya_2881@

    1398/01/23 ساعت 17:40

    خانه هوشنگ ابتهاج تخریب شد خانه مادر هوشنگ ابتهاج (سایه) در شهر رشت پس از سالها تعلل سازمان میراث فرهنگی در ثبت ملی بنا، تخریب شد. @yashar_soltani