• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1398/01/23 ساعت 15:56

    عفو بین الملل در سال ۲۰۱۷ با بررسی ۳۰۰ هزار توئیت به این نتیجه رسید که زنان روزنامه نگار و سیاستمدار هر ۳۰ ثانیه یکبار مورد آزار و خشونت قرار میگیرد./ مجله بازخورد @BazkhordMag