• علیرضا خوشبخت   khoshbakht_a@

    1398/01/23 ساعت 20:17

    هنوزم میشه قربانی این وحشت منحوس نشد هنوزم میشه تسلیم شب و اسیر کابوس نشد میشه باز سنگر از ترانه ساخت و به قرق سر نسپرد هنوزم میشه عاشق شد و از ستاره مایوس نشد #ابی الیوم واجب است بر هر ایرانی وطن دوست که بارها و بارها این آهنگ رو گوش بده …..