• کمپین معلولان   dscampaign1@

    1398/01/23 ساعت 17:06

    خانواده‌ها و حامیان حقوق افراد دارای معلولیت از تهران آغاز و در استانها و شهرهای دیگر ادامه خواهد یافت … لینک خبر کامل متن طومار https://t.me/dscampaign/۵۸۰۳