• آیت الله جوادی آملی   javadi_amoli@

    1398/01/23 ساعت 17:22

    #ماه_شعبان شهر رسول‌الله است. در این صلوات شعبانیه که هر روز عندالزوال خوانده می‌شود، می‌بینید که ما هیچ بهانه‌ای برای اصلاح نشدن نداریم؛ ما در هر شرایطی باشیم این خاندان ما را می‌پذیرند و هر چه بخواهیم به ما می‌دهند. کرم اهل بیت نامحدود است و این ماه هم ماه خواستن است.