• علی احمدی مهر   aliahmadimehr_@

    1398/01/23 ساعت 21:04

    حین کار همش میگفت تا قبل از این فکر می‌کردیم روحانیا فقط میتونن منبر برن و مردمو ارشاد کنن! الان دیدم هر جا بهشون نیازه، هستن حتی داخل گل … اینا رو که دیدم، همه جا آویزه گوشمه و خودم درس گرفتم. #لرستان