• سید علی خمینی   alikhomeiny@

    1398/01/23 ساعت 00:52

    معتقدم نسبت من با امام(ره) مانند دیگر جوانان است،من این را هیچگاه فضیلتی برای خود ندانسته و نمیدانم همیشه این حس را داشتم که گویی فردی هستم مانند دیگران و هیچ نسبتی با امام ندارم اگر نسبتی داشتم این بوده که چقدر توانسته‌ام در آثار و راه او تحقیق کنم و آن‌را بفهمم