• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/22 ساعت 10:13

    پس از افتتاح خطوط شش و هفت مترو توسط #شهرداری_تهران ، یک خبرگزاری نزدیک به مدیریت قبلی شهرداری، خبر دروغ ریزش تونل مترو را منتشر می‌کند! عایا زیبا نیست؟