• هنوز محسن رضایی درباره #سیاهچاله اظهار نظر نکرده؟ نگفته ایشالله روزی که با دست پرتوان جوان ایرانی و تدبیر و عمل داخلی یه ایرانی شو بسازیم؟