• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1398/01/22 ساعت 21:36

    وجوه بریه و خمس،صرف آنها در رفع مشکلات برادران و خواهران بزرگواری‌ست که در اثر این رخداد،تمام یا اکثر امکانات زندگی را از دست داده‌اند. بنابراین کمک به سیل‌زدگان از محل مجموعه وجوهات تا هر مقداری که فرد صلاح دانسته و نیاز ببیند، مطلوب و مبرئ ذمه است و مأجور خواهند بود إن‌شاءالله.