• خداحافظی برندهای موبایل از #ایران روزنامه شهروند نوشت: «برندهای جهانی موبایل در حال ترک ایران هستند. فروشندگان #علاءالدین می‌گویند که اگر دقت کنید دیگر اثری از تبلیغات گوشی روی بیلبوردهای شهر و شبکه‌های تلویزیونی و آگهی‌های روزنامه‌ای نمی‌بینید