• سازمان نظام صنفی رایانه ای   tehrannsr@

    1398/01/22 ساعت 14:18

    مراسم دید و بازدید نوروزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به مناسبت آغاز سال نوی خورشیدی و به منظور تجدید دیدار، تعامل و تبادل نظر در هتل ارم برگزار خواهد شد. http://yon.ir/uhkZx