• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1398/01/22 ساعت 11:06

    این اقلام که در کتم اصلی #توئیت به اونها اشاره شده، در #خوزستان مورد نیازه و دوستانی که توان کمک دارن می‌تونن این اقلام رو تهیه و به این پویش برسونن. اگر امکان رسوندن مستقیم ندارید، من می‌تونم در رسوندنشون کمک کنم.