• پیام برازجانی   pborazjani@

    1398/01/22 ساعت 11:38

    #آذر فقط در زندگی عادی یا خانه نیست،انواع دیگر هم دارد، آذر #احزاب، آذر #مدیران، آذر #انتخابات، آذر #شهرداری آذر تو باید بدونی من وقتی خیلی گیرم حتما از تو کمک می‌خوام و نباید بعد اینکه مشکلم حل شد با من بحث کنی و توقع داشته باشی، آذر من برای تو کاری نمی‌کنم،هزارتا مثل تو هست!