• هفته‌ نامه شنبه   shanbemag1@

    1398/01/22 ساعت 11:50

    این معاملات بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارزش داشته‌اند. اوبر با دریافت ۸ میلیارد دلار از سافت بانک به عنوان غول سال معرفی شد. در واقع، افزایش این معاملات و افزایش تعداد #استارتاپ‌‌ها باعث افزایش معاملات ثانویه می‌گردد.
    #رشتو