• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1398/01/22 ساعت 18:46

    می‌شود مصاحبه گرفت و به مصاحبه‌شونده گفت چه بگوید می‌شود مدام تحقیر کرد و بالن را بادبادک نامید می‌شود انحصاری بود، و هر صدای متفاوتی را برنتابید؛ اما می‌توان بر اساس داده سخن گفت و مردم را آزادنه شنید از آن #رسانه_ملی‌ها نباشیم!