• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1398/01/22 ساعت 21:35

    پاسخ:باسلام و تحیت؛با توجه به حدیث معتبر من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلا ینادى یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم (اصول کافی، ج۲، ص۱۶۴)، مطمئنا یکی از بهترین مصارف وجوهات شرعی اعم از زکات، تبرعات ….