• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1398/01/22 ساعت 01:04

    اتقی من هستم از اقای مرواریدی شنیدم چیزی به اعلم و اورع علمای مشهد ارجاع شده بود . حاج آقا حسین گفته بود اتقی من هستم اعلم هم بین من و حاج میرزا محمد اقا زاده مردد است لذا ایشان هم اجازه بگیرید . اقازاده در انجا حاضربود. آقا زاده گفته بود :شما هم اعلم هستید هم اتقی .