• حسین عبیری گلپایگانی   poya_2881@

    1398/01/21 ساعت 13:36

    هفت اصل طلایی زیست محیطی ۱-اصلاح مصرف،پیش از بازیافت ۲-حفاظت از درختان موجود،پیش از کاشت نهال ۳-آموزش رفتار مسئولانه پیش از ورودبه طبیعت ۴-معلم رفتاری باشیم،نه گفتاری ۵-به محیط زیست جهانی فکر کنیم ۶-آغاز رفع مشکلات زیست محیطی با گامهای کوچک و با دوام ۷-فقر و طمع دشمن محیط زیست