• عباس طهماسب زاده   ATahmasebizadeh@

    1398/01/21 ساعت 15:36

    مردی که در ۳۴ سالگی بادختربچه‌ای ۱۲ ساله ازدواج کرده: روزی دیدم جای اینکه خانه را تمیز کندیالباس‌ها را بشویدعروسک بازی می‌کند. من که برای فردا لباس تمیز نداشتم از کوره در رفتم و حسابی کتکش زدم از آن روز فهمید زمان بازی تمام شده و باید حواسش به زندگی باشد./ایران #کودک_همسری #آذر