• افشين خماند   afkhomand@

    1398/01/21 ساعت 09:09

    نمی‌گم حرفم درسته ولی این نامه‌های آذر نمی‌تواند مربوط به پیدا شدن در یک‌مرکز خرید باشد چون ۱- کاغذ نه تا دارد نه مچاله شده است انگار همین الان نوشته شده و عکس گرفته شده ۲-نامه عاشقانه مقدمه دارد ،موخره دارد،همین طور ترتیبی شماره نمی‌خورد ۳-آذر مگر تلگرام یا واتساپ ندارد؟ #آذر