• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/21 ساعت 09:44

    خب به لطف خدا مسخره بازیامون داره صادر و جهانی میشه. من فکر میکردم این مسخره بازیا که عروس دوماد با لباس عروسی میرن رای میدن فقط اینجا اتفاق میوفته اما این اتفاق در انتخابات امروز اسراییل هم افتاده:)))))