• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1398/01/21 ساعت 17:39

    اولین تصویر از یک #سیاهچاله که توسط تیم افق رویداد به ثبت رسیده جرم این سیاهچاله ۶ و نیم میلیون برابر جرم خورشیده گامی بزرگ در عرصه علم