• سازمان نظام صنفی رایانه ای   tehrannsr@

    1398/01/21 ساعت 21:27

    خسرو سلجوقی: ما پیش از بحران فکری برای بحران‌های احتمالی نمی‌کنیم و اگر کسی حرفی در این باره بزند هم گوش شنوایی وجود ندارد. کارهای بزرگ و اساسی پشت میزها اتفاقی نمی‌افتد و نیاز به توسعه و تحقیقات دارد که دشوار است سازمان‌ها را برای هزینه کردن در این مورد قانع کنیم.