• کمپین معلولان   dscampaign1@

    1398/01/21 ساعت 15:01

    حذف شرط بینایی برای نمایندگی مجلس در صورت تائید شورای نگهبان محمدجواد کولیوند:به علت حضور ایران در کنوانسیون‌های جهانی و رفع تبعیض علیه برخی شهروندان دارای معلولیت این کلمه با پیشنهاد نمایندگان خانه ملت و موافقت کمیسیون و همچنین رای بالای ۶۰ درصد نمایندگان حذف شد/ایران سپید