• بامداد لاجوردی   BamdadLajevardi@

    1398/01/21 ساعت 21:33

    پیش خودم به این نتیجه رسیدم که کاغذ پاره‌های #آذر شاید ایده‌های پراکنده یک داستان‌نویس باشد. شاید گفتگوی خیالی یک زوج در خلال سفر به دنیای مردسالارانه باشد. شاید سیر تا پیاز ورق‌های #آذر جزیی از یک قصه باشند. واقعا نمی‌توانم داستان کشف این کاغذها را بیش از این جدی بگیرم.