• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/01/21 ساعت 12:16

    تصاویر‌دست‌نوشته‌های یک جوان به #آذر دست به دست میشود. یکبار دیگر به نامه‌ها نگاه کنید و بدون جوزدگی تامل کنید. دستکم نویسنده ساعتها وقت گذاشته و چیزی که در رابطه دوجانبه انتظارش را میکشد، برای خودش روشن شده و لیست کرده. چند نفر از شما اصلا چنین لیستی دارید؟ حالا خوب یا بد.