• محبوبیت ترامپ به ۵۳ درصد رسید نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد، میزان محبوبیت دونالد ترامپ افزایش یافته و به ۵۳ درصد رسیده است./ ایسنا #بین_الملل