• #آذر بی تو تنها وغریبم اتاق خالیم بی توچه سرد آذر، آذر خوب و قشنگم بدون تو دل من پر درد فضای خونه بی بوی تو هیچه صدای تو هنوز اینجا می‌پیچه آذر، آذر پ.ن۱: با همراهی مرحوم حبیب. پ.ن۲: دوران نامزدی آذر.