• #آذر بی تو تنها وغریبم
  اتاق خالیم بی توچه سرد
  آذر، آذر خوب و قشنگم
  بدون تو دل من پر درد
  فضای خونه بی بوی تو هیچه
  صدای تو هنوز اینجا می‌پیچه
  آذر، آذر
  پ.ن۱: با همراهی مرحوم حبیب.
  پ.ن۲: دوران نامزدی آذر.