• امروز پانصدمین شماره روزنامه #فرهیختگان از نیمه خرداد سال ۹۶ و پس از تحولات مدیریتی و نیروی انسانی در تحریریه منتشر شد.
    به حمد الله در این مدت نزدیک به دو سال که در این مجموعه حضور داشتم، بسیار آموختم.