• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1398/01/21 ساعت 16:42

    پایگاه رادیو پیام #اسرائیل با نشر این عکس:

    همزمان با پوشیدن یونیفرم سبز #سپاه توسط نمایندگان مجلس ایران و #مجریان تلویزیون ج.ا، در تلویزیونهای فارسی خارج مثل صدای آمریکا، بی بی سی، من و تو و ایران اینترنشنال اغلب مجریان آنها هم #سبز پوشیدند، امری که نمی‌تواند تصادفی باشد!!