• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/01/20 ساعت 14:32

    نماینده دادستان: اصل بدهی #هدایتی ۵۸۶میلیارد تومان بوده که با احتساب سود پول، الان به یک هزار و پانصد میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است حرف‌های هدایتی صرفا ادعا بوده و خبری از باز پس دادن بدهی‌ها نیست. /آخرین خبر