• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1398/01/20 ساعت 16:29

    ما قائل به صلح هستیم، ولی «صلح پایدار»، و صلح پایدار بعد از یک «جهاد پایدار» برقرار می‌شود.