• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/01/20 ساعت 23:29

    بسم الله الرحمن رحیم یک شروع خوب برای اتفاقی تاثیر گذار #جشنواره_وب و موبایل ایران متعلق به یکایک فعالین است @shayanshalileh @milaad و بنده حقیر صرفا امانتدار شما خواهیم بود انتقادات وپیشنهادات تون درباره جشنواره و به ما انتقال بدید.حتما ارزشمند خواهد بود دوست تون داریم #iwmf۹۸