• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/01/20 ساعت 11:28

    روحانی: من به ٥ کشور می‌گویم که به وظایفتان توجه کنید، صبر ما آستانه‌ای دارد و ممکن است ایران قدم دیگری بردارد/ اگر #صبر می‌کنیم به خاطر ضعفمان نیست به خاطر آینده منطقه و منافع ملت ایران است و از کسی #ترسی_نداریم